HU | RO | EN
Régizene Fesztivál 2006
cimsor
Régizene 2006 - Beköszöntők

Üzenetek a Régizene Fesztiválhoz

      A zene embervoltunk egyik legelemibb, legszebb kifejezési formája. A legegyszerűbb zenei mű is úgy válik ki a zajból, zörejből, a káoszból, mint ahogy az emberi értelem kivált valaha az öntudatlan lét szövevényéből.
      A zene ugyanakkor: identitás. Összeköt és megkülönböztet nemzeteket, földrészeket, történelmi korokat.
      A régizene pedig különös helyet foglal el az életünkben. A teret ugyan lassan-lassan legyőzzük, az időt kevésbé. Vagy mégis? Visszatérni a magyar vagy bármilyen reneszánszba csakis így lehet ma már. Zenével, képpel, műalkotással. Nem csupán nézni egy múzeumi kiállítást, hanem ott lenni abban a korban, benne élni. Ezt a régizene által megtehetjük. És emellett: szép muzsikát hallgathatunk. Ami talán a legfontosabb...
      Jó "régizenélést" kívánok!

Markó Béla
miniszterelnök-helyettes
a Fesztivál Fővédnöke


      A Régizene Fesztivál meghitt hangulata hozzátartozik a Hargita megyei, a csíkszeredai rövid nyárhoz. A könnyű, nyári esti sétát a Mikó vár falai közé és köré varázsolt hangulat emlékezetessé teszi.
      A zene hozzátartozik életünkhöz, eseményekhez, pillanatokhoz kötődik, úgy mint a színek és az illatok. A zene világa olyan, amiről semmit sem kell tudni, mert hallgatása közben minden kiderül. Már az anyaméhben megismerjük a hangok jelentését, sokszínűségét, melynek aztán születésünk értelmet ad. A hangok világa követ bennünket születésünktől a halálunkig.
      Örvendetes, hogy idénre gyarapodhatott az előadók száma. Sikerült ezzel nagyobb hangsúlyt fektetni e rendezvényre és továbbra is ez a célunk. Szeretnénk még népszerűbbé tenni a fesztivált, belopni az emberek szívébe az igényes zenét, megszerettetni gyermekeinkkel és fiataljainkkal is ezt a stílusirányzatot. Ehhez nyújt megfelelő helyszínt a Mikó vár.
      Legyen ez a fesztivál is egy újabb élmény számunkra, egy újabb eszmecsere, baráti találkozás, tapasztalat és kikapcsolódás. Szóljon mindarról, amit csak a zene mondhat el nekünk.
      Kívánok minden résztvevőnek jó szórakozást, a szervezőknek pedig kitartást és sikeres együttműködést!

Bunta Levente
Hargita Megye Tanácsának elnöke


      Mindennapjaink részévé váló lét-gondjaink közepette, sajnos, alig marad időnk és erőnk lelkünk szebbik felének gondozására. Amikor ilyenszerű bénító problémákkal küszködik az egyén, akkor a közösség is szenved, remény ennek ellenére csakis a közösségi magatartásban, abban a közös erőfeszítésben rejlik, mely csakis a szép, a jó és az igaz értékrendjének hódolhat.
      Az 1990 óta ismét kulturális jelenlétté erősödött Csíkszeredai Régizene Fesztivál lehetőséget teremt egy olyan felzárkózásra, melynek vonzata a zenei szakma élvonalában való szereplés, az értők és érdeklődők közös nyelvezetének keresése, kiépítése. Felzárkózás, melynek ugyancsak érdeme, hogy Csíkszereda lassan a régió és külföld számára is egy vendégváró és vendégkényeztető környezetté válik, melynek ígéretei közt most már nem csak a szórakozás, hanem a történelmi korokba való betekintés is tartozik, a publikum számára átjárható zenei közeg által.
      A 2006-os év Csíkszeredai Régizene Fesztiválja tehát időbeli és zenetörténeti utazásra szólítja fel az érdeklődőket, korok, népek és régiók dallamkultúrája mentén. Ugyanakkor az esemény jó alkalom arra, hogy politikai integrációnk előestéjén a dallam és a ritmus segítségével is bizonyítsuk: évszázadok óta része és részese vagyunk az európai kultúrának.
      Bízom benne, hogy mind a szakma, mind a hallgatóság a kellemes és műveltető időtöltés "rabjává" válik ezen ünnepi rendezvény alatt, hogy a szétszéledő hazai és külföldi vendégek beszámolóiból a szíves vendéglátó Csíkszeredáról korábban kialakult kép szebbé, színesebbé válik.

Ráduly Róbert Kálmán,
Csíkszereda polgármestere


      A zene a legjobb kommunikációs csatorna, mert mindenki számára hozzáférhető, nyelve mindenki számára érthető, nincs behatárolva etnikai korlátoktól vagy beszorítva határsorompók közé. A zenét művelve, hallgatva együtt lehet minden ember: román, magyar, francia, német, japán és kínai, bárki. Különösen érvényes ez, ha értékes zenét hallgatnak, művelnek. Régi zenét! Azt, ami az elmúlt századok zenéjéből a legértékesebb, legtartalmasabb, leginkább szívhez-lélekhez szóló, és méltán maradt fenn. Mindannyiunk féltve őrzött kincse.
      Ezért merem állítani, hogy rendkívüli művészi eseménynek lehetünk tanúi Csíkszeredában, ahol immár huszonhatodszor rendezik meg a Régizene Fesztivált. Huszonhatodszor, de nem ugyanúgy, mint eddig. A helyi vagy regionális, szűkebb horizontot szélesebb, az egész világ zenei kincsére tekintő láthatárral cserélték fel. A jövő útját járják.

Markó Attila
államtitkár,
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala


      A kulturális egymásrahatás, bármilyen emberi vagy szakmai újdonság elsajátításának lehetősége, a felkészülés bármely lépcsőfokán is álljunk, olyan dolgok, amelyek miatt a tavalyi Régizene Fesztivál hatása alá kerültem, az idén pedig jóval személyesebb mértékben érintettek. Olyan tapasztalatokról van szó, amelyek jobbá tesznek, új és meglepő dolgokkal találkozik az ember, s azt kérdi magától, miért is nem vettem róluk tudomást, a szemem előtt voltak és elsiklottam fölöttük... Ugyanakkor az az elégtétel ér, hogy a magunk során, erőfeszítések és gyöngédség táplálta munkánkat az azt megbecsülő közönségnek és barátoknak kínálhatjuk föl. A régizene fesztivál révén barátságokban gazdagodtam, s olyan hely ez, ahol az emberek, erényeik és művészetük révén jobbá lesznek.

Mihail Ghiga
hegedűművész
a Fesztivál művészeti vezetője


      Segesváron születtem, a Székelyföld tőszomszédságában, s Hargita szépségei gyermekkoromtól otthonosak voltak számomra. Homoród, Kiruj, Hargitafürdő, Bucsin, Sóskút(Székelykeresztúr), Parajd, Tusnád, Korond, Marosfő csupán kiragadott helyszínek azok közül, melyeket szívembe és emlékeimbe zártam. Az elmúlt esztendő során aztán sikerült megismernem más szempontból is Csík, Udvarhely és Gyergyó vidékét. A környék történelme, építészete és mindenek előtt lakói tárultak fel előttem százados és örökké megújuló szellemiségükben. Mélységes tisztelettel viseltetem azok iránt, akik kedvesen maguk közé fogadtak, lehetőséget adva, hogy ha szerényen is, e jelentéses fesztivál terheit megosszam velük. Megtisztelő s egyben felemelő érzés látni, hogy a barátság és a nagylelkűség a nyitott, toleráns s ezzel együtt valóban európai magatartás hordozói egy közösség részéről, aki mellett elköteleztem magam. Amiként az idei rendezvény tematikai felépítéséből könnyen kitetszik, a közönségnek felkínált műsorok vezérelve a kultúrák és civilizációk közti átjárhatóság és kölcsönös egymásra hatás. A nyolc ünnepnapon átívelő közös teremtés fénye hoz össze bennünket az örömben és a műélvezetben egy megye képét magára öltő lelki térségben. Vezéreljen bennünket az év hátralévő részében is az ihletettség nagyszerű szelleme!

Radu Rădescu
a fesztivál művészeti tanácsadója


Trabajamos con cualquier marca, no importa cuál sea tu equipo, confía en nuestras capacidades y te ofreceremos la satisfacción que deseas. Instalamos y reparamos todo tipo de aire acondicionado Instalación barata aire acondicionado Fuengirola SAT Aire Acondicionado Mitsubishi. Tenemos autorización y certificación para encargarnos de realizar los procesos de rutina, que permiten certificar que tus equipos se encuentran funcionando apropiadamente y su estado es seguro para todos.

Richard Moat
Végrehajtó Igazgató
Orange Romania
A fesztivál főtámogatója